Where the old men votes for a young, female mayor

Runa Finborud, young, female mayor of Os, loves the power of influence. Photo: copyright Anne Nyheim, mountainpeople.no

Liker å ha innflytelse og makt til å påvirke

Jeg jobber ikke best foran pc´n, det er ikke jeg som sitter på løsningene. Jeg trives med å trekke i trådene, koordinere, få til, yes, dette klarer vi sammen ! Jeg liker å ha innflytelse og makt til å påvirke.

I høst ble jeg valgt til ordfører i Os. Gamle karer på over 80 år har stoppa meg på butikken og gratulert meg, sagt at det var jammen på tide at Os fikk en kvinnelig ordfører. De er faktisk så moderne, de gamle mannfolka her. Det har gjort inntrykk på meg.

En av dem var læreren min fra skoletida. Jeg har fått så mange hyggelige meldinger, og måten jeg har blitt møtt på har gitt meg trygghet. Det er fort gjort å rive ned sjøltillit og trygghet, også når en er voksen. Men når kommunen, næringslivet og frivilligheta samarbeider, er det utrolig hva vi kan få til. Her samarbeider vi godt. Det er viktig for meg.”

 

Profilbilde Runa Finborud , ordfører i Os i Østerdalen. Foran utescena på Hagenjordet i Os. Photo: copyright Anne Nyheim

Vi trenger flere unger, og at unge folk bosetter seg.

Vi kan ikke sitte inne på kontoret og gjette på tiltak, verken for ungdommene eller næringslivet. Vi kan bomme på tiltaka, vi, hvis vi ikke har spurt dem det gjelder! Vi må høre hva målgruppa har å si, før vi tar beslutninger.

Derfor er det så viktig for meg å være ute og besøke bedriftene, jeg vil ha innspill. Og snakke med folk. Vi er en liten kommune med i underkant av 2000 fastboende, med fallende innbyggertall. Vi trenger flere unger, og at unge folk bosetter seg.  Vi må legge til rette både for boligbygging og nye arbeidsplasser.

Landbruket og levende bygder er bærebjelken i distriktet vårt, men vi lever også et moderne liv her. Akkurat som folk i byene trenger vi infrastruktur som fungerer. Bredbånd, jernbanen og flyplassen er viktig. Det er noen rammebetingelser som må på plass , som vi kjemper hardt for hele tida.

Vi slåss mot store, pågående strukturendringer som sentralisering og privatisering.

Derfor kan vi ikke bare tenke lokalt, vi må samarbeide regionalt også. Vi ute i distriktene må ha innflytelse for å løse utfordringene !

Det er i skolen vi må rekruttere! Ungene følger med på det som skjer rundt seg, og vi må lære dem allerede i skolen hvordan de kan ta del i prosesser, engasjere seg, hvordan de kan være med å påvirke, sette dagsorden.

Det handler om det samfunnsengasjementet vi er helt avhengige av å ha, skal vi klare oss ute i distriktene.

 

Runa Finborud, ordfører i Os i Østerdalen. Photo: copyright Anne Nyheim

Det var fint å vokse opp i ei tid uten selfiestang, hvor det ble satt pris på hva jentene mente, på 80-90 tallet.

På mange måter var det nok enklere å vokse opp da, jeg brukte ikke mascara før jeg var 18, det var ikke sånt som var viktig, vi ble ikke målt på sånne ting.

Jeg hadde gode lærere, som oppfordra oss til å mene noe, og som utfordra oss på meningene våre.

Faren min var også politiker, jeg har hatt foreldre som har vært aktive og ment mye. Jeg ble tatt på alvor, både på skolen og ellers, og ble politisk aktiv allerede som ungdom.

Den yngste ungen min ble født i juli, og det var valg i september. Her var det aldri noe tema at det skulle være noe problem, jeg har hatt med meg baby eller unger på politiske møter siden første gangen jeg havnet i kommunestyret.

Som alenemor får jeg ikke til alt like godt, men jeg er ikke opptatt av at alt skal være perfekt, heller. Det går ikke. Jeg senker terskelen. Vasker ikke hver uke, for å si det sånn.

For meg så er samfunnsengasjementet så viktig, det er artig å få til ting sammen med andre, og jeg fungerer bedre som mor av å kjenne at jeg får brukt meg på jobb. Det handler vel litt om hvilke verdier jeg vil gi ungene videre også, at de ser gleden i det å være engasjert, i å bry seg om noe mer utafor seg sjøl.  Det gir mye glede og energi i hverdagen, det å få til noe sammen med andre, og lokalsamfunn er helt avhengig av at vi engasjerer oss.

Derfor er entreprenørskap i skolen så viktig for meg. Det handler om å se muligheter og gjøre noe med dem, ferdigheter som må trenes på. Da er det viktig å begynne tidlig, og at ungdommene våre ser muligheter i ei framtid på hjemplassen. Det er mye spennende som skjer i Os nå.

Vi må lære ungdommene å takle omstilling. Hvordan skal du forholde deg til endringer? For endringer kommer i livet.

Hva gjør du med mulighetene dine? Og det er ikke alle som skal bli ansatt, vi er helt avhengige av at noen starter opp og driver sjøl også.  For å klare oss i framtida er vi helt avhengig av ungdommen, og at de engasjerer seg. Hvordan vil vi at Os skal utvikles videre? ”

Dette er et sammendrag av intervjuet som først ble publisert på Facebook: Intervju med Runa Finborud for Mountainpeople of Norway